Translate

Wednesday, May 6, 2020

ඇරෝ උද්‍යානයේ මඩ ජම්බෝරිය

බී.පී. ගේ පයට පෑගුනු මඩටත් වටිනාකමක්... 

1929 දී එංගලන්තයේ බකන්හෙඩ් හි ඇරෝ උද්‍යානයේ පැවති 3වන ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය හැඳින්වූයේ "මඩ ජම්බෝරිය " නමිනි. රටවල් 35ක බාලදක්ෂයන් 30,000 ක් සහභාගි වූ මෙය මඩ ජම්බෝරිය ලෙස හැඳින්වූයේ ආරම්භයේ සිටම ධාරානිපාත මහ වැසි හේතුවෙන් අක්කර 450ක් පමණ වූ ජම්බෝරි භූමියට දැඩි හානි පැමිනි අතර එය මඩ ගොහුරක් විය.මේ අවස්ථාවේදී බීපී කල ප්‍රකාශය බාලදක්ෂ ලොවේ කියමනක් විය.
"ඕනෑම කෙනෙකුට කඳවුවෙනුවෙන් කල හැකි වූවත් මෙවැනි මඩ වගුරක කඳවුරු බැඳිය හැක්කේ බාලදක්ෂයන්ට පමණි "
මෙම ජම්බෝරිය උප කඳවුරු 8කට බෙදා තිබූ අතර එහි මද්‍යයේ වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයක් ඉඳිකර තිබුනි.

 
කඳවුරට සහභාගි වූ බීපී එක් ඇමරිකානු කඳවුරක් නැරඹීමට ගිය අතර එහි වූ හොඳම කඳවුරු භූමිය තේරීම එතුමාට භාර විය. එහිදී වුල්වරීන් නම් කණ්ඩායම තෝරාගත් අතර ජේම්ස් ඊ වෙස්ට් හා ඇමරිකානු උප ජනාධිපති සමඟ කතාබහක යෙදී සිටියදී චාල්ස් මැකින්ටයර් නම් ඇමරිකානු ප්‍රාදේශීය කොමසාරිස් වරයෙකු බීපීගේ සපත්තුවක ඇලී තිබූ මඩ පිඬක් ගෙන ලියුම් කවරයක බාහා සීල් තැබීය. මෙම ඓතිහාසික මඩ පිඬ මොන්රෝ ප්‍රාන්තයේ බාලදක්ෂ කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කර ඇත.
3rd World Scout Jamboree.svg

විශේෂ ස්තූතිය
Dharmalal Gunawardena


--------------------------------------------------------------------


More on Internet...

3rd World Scout Jamboree - Wikipedia 

3rd World Scout Jamboree

The 3rd World Scout Jamboree was held in 1929 at Arrowe Park in Upton, Merseyside, United Kingdom. As it was commemorating the 21st birthday of Scouting for Boys and the Scouting movement, it is also known as the Coming of Age Jamboree. With about 30,000 Scouts and over 300,000 visitors attending, this jamboree was the largest jamboree so far. From 29 July to 12 August 1929, the third World Scout Jamboree was held at Arrowe Park, in Birkenhead, United Kingdom. This jamboree commemorated the 21st birthday of Scouting, counting from the publication of the book Scouting for Boys by General Baden-Powell. Therefore, this jamboree is also known as the Coming of Age Jamboree.

 

The Jamboree on a site of 450 acres (1.8 km2) was opened by the Duke of Connaught, the president of the Boy Scout Association, and thirty thousand Scouts and Girl Guides of many countries attended. During the first week, the weather was poor, turning the park grass into ankle deep mud, gaining the jamboree its nickname jamboree of mud. The camp was organized in eight subcamps, around a specially built town in the middle, called Midway, where Scouts could purchase materials. Each subcamp provided pitches for a contingent of Scouts troops. The organization of daily chores such as cooking, campfire collecting, etc. were done in turn by the groups.

The Girl Guides in Cheshire were asked to run a hospital under canvas. There were 321 cases admitted and 2323 out-patient cases during the Jamboree. Only 52 cases had to be sent to other hospitals. Staff dealt with a range of problems from minor cuts, burns and sprains to fractures and head injuries. Two Guiders ran a dispensary providing both prescription and non-prescription medicines. There was also a dental clinic and an operating theatre. The hospital canteen provided meals for patients and the 50 members of staff, including many special diets, all cooked on open fires. Staff were asked to accommodate lost boys after the Wolf Cub rally. The hospital was also proud to be asked to provide the bedding and equipment for the Prince of Wales' tent. This hospital had the far-reaching effect that many heads of Boy Scout movements from other countries saw the excellent work of the Girl Guides and changed their attitudes towards them.

On Baden-Powell a peerage was to be conferred by King George V, as was announced on 2 August by the Prince of Wales who attended the Jamboree in Scout uniform. The formal title of Baron Baden-Powell, of Gilwell, co. Essex was granted on 17 September 1929, confirming the high notion Baden-Powell had of education and training, after Gilwell Park where the international Scout Leader training in the Wood Badge course took place.

In the morning of Sunday 4 August, an open air thanksgiving service was held, presided by Cosmo Lang, Archbishop of Canterbury, and by Francis Bourne, Archbishop of Westminster, for Protestant and Catholic Scouts; and later that day a service was also held in Liverpool Cathedral.

On 10 August, the Chief Scout Sir Robert Baden-Powell was given special attention. On behalf of all Scouts worldwide, he was presented with a Rolls-Royce motor car and a caravan trailer. The caravan was nicknamed Eccles and is now on display at Gilwell Park. These gifts were paid for by penny donations of more than 1 million Scouts worldwide. The car, nicknamed Jam Roll, was sold after his death by Olave Baden-Powell in 1945. Jam Roll and Eccles were reunited at Gilwell for the 21st World Scout Jamboree in 2007. Recently it has been purchased on behalf of Scouting and is owned by a charity, B–P Jam Roll Ltd. Funds are being raised to repay the loan that was used to purchase the car. Also he was given an oil painted portrait by David Jagger, which since has been used as a publicity picture by many Scout organizations. It is on display in the Baden-Powell House. Lastly, Baden-Powell was given a cheque for £2,750 and an illuminated address.

wiki පිටුවNo comments:

Post a Comment