Translate

Wednesday, May 20, 2015

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන බාලදක්ෂතුමා දිවුරුම් දුන් වගයි..!


New Sri lankan Chief Scout, His Excellency President Maithripala Sirisena investiture Ceremony
'මාගේ අාගම හා රට කෙරෙහි යුතුකම් ඉටු කිරීමට ද 
සෑමකල්හීම අනුන්ට උපකාර කිරීමට ද 
බාලදක්ෂ නීතිය කීකරු වීමට ද 
මාගේ අවංක විශ්වාසය උඩ සම්පූර්ණ 
උත්සාහය යෙදවීමට පොරොන්දු වෙමි....'

1951 වසරේ සැප්තැම්බර් තුන්වැනිදා පොළොන්නරුවේ ලක්ෂඋයන ගම්පියසේ දීී  මෙලොව එළිය දුටු පල්ලෙවත්ත ගමරාළලාගේ මෛත‍්‍රීපාල යාපා සිරිසේන  මහතා වසර 47 ක දීර්ඝ දේශපාලන ගමනේ  සංධිිස්ථානය සනිටුහන් කරමිින් නිදහසින් පසු රජරටින් බිහි වූ ප‍්‍රථම රාජ්‍ය පාලකයා ලෙස ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ති‍්‍රක සමාජවාදී ජනරජයේ 6 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස පසුගිය දා තේරී පත් වූයේ ය. 
පොළොන්නරුවේ ලක්ෂඋයන කණිෂ්ඨ විදුහලෙන් ප‍්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ලැබූ එතුමා පොළොන්නරුව තෝපාවැව මහා විද්‍යාලයෙන් හා රාජකීය විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ අතර සිරිසේන මහතා දේශපාලනයට අත්පොත් තැබූවේ පාසල් සිසුවකු ලෙස 17 හැවිරිදි වියේදී ය.

තෝපාවැව විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂයෙකු ලෙස බාලදක්ෂ පුහුණුවෙහි පෙරගමන් අැරඹූ එතුමා 2015/05/20 දින ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති විශේෂ උත්සවයක දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ සභාපතිධුරය සහ අනුශාසකධුරයට පත්කෙරිණ. ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ව්‍යවස්ථාවට අනුව රාජ්‍ය නායකයා හෝ නායිකාව එහි ප්‍රධාන බාලදක්ෂතුමා ලෙස ජාතික කරලේන්සුව පළදවා බාලදක්ෂයෙකු ලෙස පත් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය මත මෙම ධුරයන් ප්‍රධානය කිරීම සිදු විය. මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමයේ ප්‍රධාන බාලදක්ෂ කොමසාරිස් මහාචාර්ය නිමල් ද සිල්වා, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන කොමසාරිස් සිරාස් සාලි යන මහත්වරුන් ඇතුළු මූලස්ථාන කොමසාරිස්වරුන්, සහාය කොමසාරිස්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.


President Sirisena takes oath as Chief Scout of Sri Lanka!


HE President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, becomes the Chief Scout & the Patron of the Association & HE President Maithripala Sirisena took oaths as the 9th Chief Scout of Sri Lanka and Patron of the Sri Lanka Scout Association. Sri Lanka's President Maithreepala Sirisena took oaths as Chief Scout of Sri Lanka & Patron of the Guild on Tuesday (May 20) at a special ceremony held at the President's Office. Chief Commissioner of Sri Lanka Scouts Prof.Nimal de Silva administered the oath and adorned him with a national scarf.

Sri Lanka Scouts constitution provides that the President of the country is the Chief Scout.The President was enlightened on future activities and special programmes to be carried out by the Sri Lanka Scouts Association.
During the function the president instructed the relevant officials to provide all assistance to the Nation Scout troops. The President recalled the experiences he gained during his schooling period as a Scout. He said that the experience gained at that time helped him to strengthen his future activities. Deputy Chief Commissioner of Scout Shiraz Salih and several other officers of the Scouts Movement attended this function.

Chief Commissioner of Sri Lanka Scouts Pro. Nimal De Silva, Silva administered the oath and adorned HE President with a National Scout Scarf of Sri Lanka Scout Association. During the function the President instructed the relevant officials to provide all assistance to the nation scout troops. The President recalled the experiences he gained during his schooling period as a scout. He said that the experience gained at that time helped him to strengthen his future activities. President was enlightened on future activities and special programs to be carried out by the Sri Lanka Scouts Association.

 Sunday, May 17, 2015

Flags of Chief Scout of Sri Lanka

A CHIEF SCOUT OF CEYLON

The Governor, appointed by the British monarch (on the advice of the prime minister), maintained executive power in Ceylon throughout British rule. He was head of the executive council and the pre-independence government of Ceylon. The Governor was the most powerful official in Ceylon, except only during World War II, when Admiral Sir Geoffrey Layton was appointed Commander-in-Chief, Ceylon with power exceeding that of the Governor. The Governor was the ex-officio Chancellor of the University of Ceylon.

Governors of British Ceylon
The Governor-General of Ceylon was the representative of the Ceylonese monarch and head of state, who held the title of King or Queen of Ceylon (as of 1952, Queen Elizabeth II) from 1948 when the country became independent as a Dominion until it became the republic of Sri Lanka in 1972.

Governor-General of Ceylon

Sir Henry Edward McCallum 24 Aug 1907 - 24 Jan 1913 
Reginald Edward Stubbs (1st time) 24 Jan 1913 - 18 Oct 1913 
Robert Chalmers 18 Oct 1913 -  4 Dec 1915 
Reginald Edward Stubbs (2nd time) 4 Dec 1915 - 15 Apr 1916 
Sir John Anderson 15 Apr 1916 - 24 Mar 1918 
Reginald Edward Stubbs (3rd time) 24 Mar 1918 - 10 Sep 1918 
Sir William Henry Manning 10 Sep 1918 -  1 Apr 1925 
Cecil Clementi (acting) 1 Apr 1925 - 18 Oct 1925 
Edward Bruce Alexander (acting) 18 Oct 1925 - 30 Nov 1925 
Sir Hugh Clifford (2nd time) 30 Nov 1925 - Jun 1927 
Arthur George Murchison Fletcher Jun 1927 - 20 Aug 1928 
Sir Herbert James Stanley 20 Aug 1928 - 11 Feb 1931 
Bernard Henry Bourdillon (acting) 11 Feb 1931 - 11 Apr 1931 
Sir Graeme Thomson 11 Apr 1931 - 20 Sep 1933 
Francis Graeme Tyrrell (acting) 20 Sep 1933 - 23 Dec 1933 
Reginald Edward Stubbs (4th time) 23 Dec 1933 - 30 Jun 1937 
Maxwell MacLagan Wedderburn 30 Jun 1937 - 16 Oct 1937 
Sir Andrew Caldecott 16 Oct 1937 - 19 Sep 1944 
Henry Monck-Mason Moore 19 September 1944 - 4 February 1948


A CHIEF SCOUT OF SRI LANKA

The President is elected by the people and holds office for a period of six years. The President has the right to attend, address and send messages to Parliament at any time. The President is also entitled to all the privileges, immunities and powers of a Member of Parliament other than the right to vote, and shall not be liable for any breach of the privileges of Parliament, or of its Members.
The President is the Head of the Cabinet of Ministers, presides at meeting of the Cabinet and appoints the Prime Minister from among the members elected to Parliament. The powers of the President include that of summoning, proroguing and dissolving Parliament and calling for a Referendum, in keeping with the relevant provisions of law.

The President is the Patron and Chief Scout, (Ceylon Scout Council Act. - This Act may be cited as the Ceylon Scout Council (Incorporation) Act, No. 13 of 1957))  It seems that each Sri Lankan President had to be a Chief Scout in Sri Lanka. Every Sri Lankan President's has his own flag. From the rulers of the list of presidents is the Republic (1978-2000 Democratic Socialist Republic)

List of Chief Scout in Sri Lanka

William Gopallawa 22 May 1972 - 4 Feb 1978
Junius Richard Jayawardene 4 Feb 1978 - 2 Jan 1989
Ranasinghe Premadasa 2 Jan 1989 - 1 May 1993
Dingiri Banda Wijetunge 2 May 1993 - 12 Nov 1994
Chandrika Kumaratunga 12 Nov 1994 - 19 Nov 2005
Mahinda Rajapaksa 19 Nov 2005 - 9 January 2015
Maithripala Sirisena 9 Jan 2015 -


The British Governor of Ceylon was an official who ruled British Ceylon during the British colonial period between 1798 and 1948. Upon the end of British rule and the creation of Dominion of Ceylon in 1948, this office was replaced by the Governor-General, who represented the British Monarch and not the Government of the United Kingdom as did the Governor. The office of Governor-General was itself abolished in 1972 and replaced by the post of President when Sri Lanka became a Republic.
Sir Oliver Ernest Goonetilleke, GCMG, KCVO, KBE
 
William Gopallawa 
Last Governor-General of the Dominion of Ceylon / Executive President

Therefore the presidential flag is somewhat of a logical analog. Blue with the national coat of arms in full colours above a white bordered red inscription (reading Sri Lanka, some lectures in Sinhalese).
J.R.Jayawardene
President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

The red and green colours are for prosperity and progress. The central device is the Dhammachakka wheel, representing justice in society. The eight-spoked wheel refers to the noble eight fold path of Buddhism (right understanding, right thoughts, right speech, right behaviour, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration). The corner ornaments are the Sinhalese word "Jaya" (Victory). The proportions are (according to the text) 2:3, even if the image pictured is 1:2. The central device is 3/5 the width of the flag. The word Jaya is also the first two syllables of the president's name (J. R. Jayawardene). Colours of the corner devices and the central emblem are not given. The same flag (ratio 1:2), is pictured in Flaggenmitteilung 65, showing the corners ornaments green and the central wheel yellow.
Ranasinghe Premadasa 
President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

Red with a stylized lotus flower; a border of white and green decorated with gold rice leaves; in each corner "bo" leaves". This might be Premadasa's flag, therefore the Sri Lankan presidential standard 1989-1993. It shows analogies both to the current flag (lotus flower, bo leaves) and to the previous one (green-white border). The central emblem is a disk with ornaments very different from that shown in Album des Pavillons (2000). It looks like a flower or an image seen in a kaleidoscope.

Chandrika Kumaratunga
President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Yellow flag with red-white-red unequal border and four white pipul leaves, one in each corner. In the middle there is a red white and yellow rosette (arabesque, if you like, though probably this is not proper word here). [Red here is the brownish red of the national flag.] It seems that in all these representations of the presidential flag it is not in ratio 1:2, but (very) close to 4:9. he ratio is 4:9. The patterned border ornament is still not known as we lack a precise original picture.

Mahinda Rajapaksa 
President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
The flag has a maroon or burgundy field, a yellow ornamental border, the 4 inward-pointing yellow leaves which are also on the main portion of the national flag, and a yellow circular device in the center. The number of florets in the border is conjectural, as no entire side is visible.


Honourable Maithripala Sirisena
President of the Democratic Socialist Republic of Sri LankaFriday, May 15, 2015

Kim’s Game

 Increase your observational skills

Prepper mind training: Kim’s Game

Prepping isn’t just about learning things and buying things. You need to prepare both your body and your mind for survival. There’s a lot of information out there that’ll tell you how to prepare your body for survival, but how do you prepare your mind?

Situational awareness is key to understanding your environment so you can know better both your circumstances and your options. There are myriad examples that could be given but would you notice the bulge (called printing) of someone’s ankle from a concealed weapon if you were asked to follow him to barter for goods? Would you remember enough details of the turn of a path you passed two hours ago to be able to find it again? If you were attacked, would you be able to give a good enough description of the subject and getaway vehicle to have him identified?

Groups including everything from the Boy Scouts to sniper schools to government spy agencies and surveillance teams use a simple game to teach situational awareness and develop your memory. I’ve used it to train my guys. It’s called Kim’s Game and it’s great training. Contrary to what the instructors in sniper school said, it doesn’t stand for “Keep In Mind Sniper.”

This is a fantastic game that you can play with your kids or your team to get them to be much better at noticing and remembering details.

Rudyard Kipling wrote a book called ‘Kim’, published in 1901. It was also a movie from 1950, starring Dean Stockwell, the older guy from Quantum Leap (when he was 15) and Errol Flynn. I hate old movies because the acting sucks and there’s no special effects or enough stuff blowing up but this one kept my attention for the whole thing.

It’s a pretty good book if you like history or spy stuff or reading stuff with ‘thee’ and ‘thy’. In it, Kim is an Irish Orphan kid in 1885 India who’s trained to be a spy. The cool thing is that the book, and to a lesser extent, the movie, explains some of the training that he’s given. The most useful training for preppers that it explains is called The Play of the Jewels. We call this Kim’s Game.
The game’s simple enough and is fantastic to keep your kids busy on roadtrips or if you’re stuck in a bunker awaiting out some kind of disaster overhead. It’s also such a flexible game that you can pretty much play it anywhere, with anything.

To explain, here’s a 3.5 minute video from the movie where Kim is shown how to play the game. If you want to skip right to the game, go to about 1:15…( https://youtu.be/0uVKSK818bI)

In case you don’t want to watch for some reason, here’s a quote from the book as it’s introduced to Kim. I’ll then go into how you should think about using it at home.

‘Not yet – not yet. In a little while he will go away again. But now he is at school – at a new madrissah – and thou shalt be his teacher. Play the Play of the Jewels against him. I will keep tally.’
The child dried his tears at once, and dashed to the back of the shop, whence he returned with a copper tray.
‘Give me!’ he said to Lurgan Sahib. ‘Let them come from thy hand, for he may say that I knew them before.’
‘Gently – gently,’ the man replied, and from a drawer under the table dealt a half-handful of clattering trifles into the tray.

Now,’ said the child, waving an old newspaper. ‘Look on them as long as thou wilt, stranger. Count and, if need be, handle. One look is enough for me.’ He turned his back proudly.
‘But what is the game?’
‘When thou hast counted and handled and art sure that thou canst remember them all, I cover them with this paper, and thou must tell over the tally to Lurgan Sahib. I will write mine.’
‘Oah!’ The instinct of competition waked in his breast. He bent over the tray. There were but fifteen stones on it. ‘That is easy,’ he said after a minute. The child slipped the paper over the winking jewels and scribbled in a native account-book.
‘There are under that paper five blue stones – one big, one smaller, and three small,’ said Kim, all in haste. ‘There are four green stones, and one with a hole in it; there is one yellow stone that I can see through, and one like a pipe-stem. There are two red stones, and – and – I made the count fifteen, but two I have forgotten. No! Give me time. One was of ivory, little and brownish; and – and – give me time…’
‘One – two’ – Lurgan Sahib counted him out up to ten. Kim shook his head.
‘Hear my count!’ the child burst in, trilling with laughter. ‘First, are two flawed sapphires – one of two ruttees and one of four as I should judge. The four-ruttee sapphire is chipped at the edge. There is one Turkestan turquoise, plain with black veins, and there are two inscribed – one with a Name of God in gilt, and the other being cracked across, for it came out of an old ring, I cannot read. We have now all five blue stones. Four flawed emeralds there are, but one is drilled in two places, and one is a little carven-‘
‘Their weights?’ said Lurgan Sahib impassively.
‘Three – five – five – and four ruttees as I judge it. There is one piece of old greenish pipe amber, and a cut topaz from Europe. There is one ruby of Burma, of two ruttees, without a flaw, and there is a balas-ruby, flawed, of two ruttees. There is a carved ivory from China representing a rat sucking an egg; and there is last – ah ha! – a ball of crystal as big as a bean set on a gold leaf.’
He clapped his hands at the close.
‘He is thy master,’ said Lurgan Sahib, smiling.
‘Huh! He knew the names of the stones,’ said Kim, flushing. ‘Try again! With common things such as he and I both know.’
They heaped the tray again with odds and ends gathered from the shop, and even the kitchen, and every time the child won, till Kim marvelled.
‘Bind my eyes – let me feel once with my fingers, and even then I will leave thee opened-eyed behind,’ he challenged.
Kim stamped with vexation when the lad made his boast good.
‘If it were men – or horses,’ he said, ‘I could do better. This playing with tweezers and knives and scissors is too little.’
‘Learn first – teach later,’ said Lurgan Sahib. ‘Is he thy master?’
‘Truly. But how is it done?’
‘By doing it many times over till it is done perfectly – for it is worth doing.’
The Hindu boy, in highest feather, actually patted Kim on the back.
‘Do not despair,’ he said. ‘I myself will teach thee.’

So if you can get past old dude’s language, you should have a pretty decent idea of how the game works.

You take a group of items and observe them for a set amount of time and then try to list more observations than your opponent can. It’s up to you to figure out how to keep score or what counts or doesn’t count as an observation.
 
As you get better at the game, just add more items or reduce the time allowed.
For an added twist, uncover several items for observation and then let them study, then cover them all back up while they think for a minute and as you remove some of the items from the pile. Then uncover the items and have them list the details of the missing items instead of all of them. This way ensure that they can’t just try to remember a bunch of details from a couple of items – they have to study them all.

It’s a bit harder than you might think but the nice thing is that no matter what your skill level is now or later, it’ll improve the more you play.

You don’t even have to have a pile of stuff to play. Remember the old license plate game as a kid? Take it to the next level. If you’re sitting in traffic, have two people look around for 30 seconds and then close their eyes. Whoever can remember the most details about license plates, cars, bumper stickers, and passengers, wins.

Taking the game a step further

Even better, have them close their eyes when they’re not expecting to play. This is where the training really gets good. You can do this in the mall, at school, at a friends house, at the park, or wherever. Have them close their eyes and start naming off the stuff they observed – when they didn’t know they were playing it.

It’ll amaze you just how little of your world you actually take notice of if you do it this way. It’ll also amaze you how many times this skill will come in handy once you’ve developed it. By playing the game without notice, you train yourself to not only be better at remembering things, you train yourself to always be noticing things.

Once you’ve developed this skill a bit, start thinking of how you could incorporate it into survival situations. Then make a game of trying to notice those particular things that could come in handy to notice. Remember that it isn’t always obvious what is available to you or a threat. Sometimes you should be looking for indicators.

This game is great because it will absolutely come in handy in your everyday life, will improve your brain functions and will keep bratty kids from getting as bored as I do on long trips. It may even help save your life one day.

If you’d like to see more games like Kim’s Game you can play that will help you or your children be better prepared, check out The best games to learn survival or emergency preparedness skills.


 

Wednesday, May 13, 2015

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ලාංඡනය - ජනාධිපති සම්මානය වූ හැටි

ලෝකයේ හැම රටකම තම ජාතියේ අනන්‍යතාවය ප්‍රකාශ කරන ලාංඡන, සංකේත, ගීත හා කොඩි භාවිත වේ. දේශය ආවේනික හෝ දේශයේ කිසියම් වැදගත් සිදුවීමක් හා සැබැඳි සත්ත්ව වර්ග හා ශාක වර්ග සහ දේශයේ වසන විවිධ ජන වර්ග ආදී බොහෝ දෑ සැලකිල්ලට ගනිමින් නිර්මාණය කෙරෙන මෙම ජාතික සංකේත

ලංකාව (දෙමළ: லங்கை ඉලංගෛ, ඉංග්‍රීසි:Ceylon) ආසියා මහද්වීපයට අයත් ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයේ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන දූපතක් හා අවට පිහිටි කුඩා දූපත් කිහිපයකින් ද විශාල සමුද්‍ර කලාපයකින් ද සමන්විත රාජ්‍යයකි. වර්ෂ 1505 දී පරංගි (Portuguese) ලංකාව ආක්‍රමණය කරන ලද අතර පසුව ඕලන්ද (Dutch) හා ඉංග්‍රීසි (British) අධිරාජ්‍යවාදීන් විසින් යටත් කර පැවතියකි.


ලංකාවේ පෘතුගීසි යුගය ඒනම් 1505-1658 පමණ බාවිත වූ රාජ්‍ය ලාංඡනය

ලංකාවේ ලන්දේසි යුගය ඒනම් 1602-1796
පමණ බාවිත වූ රාජ්‍ය ලාංඡනය
බ්‍රිතාන්‍යයන් විසින් ලංකාව මුල් වධියෙහි 1875-1948 භාවිත කළ රාජ්‍ය ලාංඡනය  19481952 

ලංකා රාජ්‍යයට, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය තුළ 1948 සිට 1972 දක්වා පැවැතියේ ඩොමීනියන් රාජ්‍යයක් ලෙසිනි. 1948දී, බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවට නිදහස ප්‍රදානය කෙරුණු අතර පසුව 1972දී, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය තුල ජනරජයක් බවට ලංකාව පත්විය.


ලංකා ඩොමීනියන් රාජ්‍යයක් ලෙස 19521972 භාවිත කළ රාජ්‍ය ලාංඡනය


ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් වන අතර එහි ආණ්ඩුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය නම් වේ. එතෙක් සිලෝන් හෙවත් ලංකා නම් වූ රාජධානිය අහෝසි කොට 1972 මැයි 22 දින "ශ්‍රී ලංකා" සමාජවාදී ජනරජය පිහිටුවන ලදී. 1978 දී "ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය" පිහිටුවන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ රාජ්‍ය ලාංඡනය

1972 මැයි 22 වැනි දින සිට සම්මත කෙරුණු ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ශී‍්‍ර ලංකාව ජනරජයක් බවට පත් විය. ඒ අනුව ජනරජ දින උත්සවය සැමරීම සඳහා ජාතික ලාංඡනයක අවශ්‍යතාව මතු වූ අතර එවකට සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය කුලරත්න මහතා සහ ලේකම් නිශ්ශංක විජේරත්න මහතා රැස්වීමක් කැඳවා ඒ පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කළහ. එම රැස්වීමෙන් පසුව ජනරජය සඳහා ලාංඡනයක් සැකසීමට කමිටුවක් පත් කෙරිණි. නිශ්ශංක විජේරත්න, ආචාර්ය නන්දදේව විජේසේකර, ආචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන, එච්.ආර්.පේමරත්න, රෝලන්ඩ් සිල්වා, ආචාර්ය මැකී රත්වත්තේ සහ මහගමසේකර යන විද්වත් පිරිස එම කමිටුවේ සාමාජිකයින් වූහ. ජනරජ ලාංඡනය සකස් කිරීමේ දී එය කෙසේ සකස් විය යුතු ද එයට කුමක් ඇතුළත් විය යුතු ද යන්න පිළිබඳ නිශ්ශංක විජේරත්න මහතාගෙන් කමිටුවට උපදෙස් ලැබිණි. ඒ අනුව කලාකරුවන් කීපදෙනෙක්ම ජනරජ ලාංඡනය නිර්මාණය කිරීමේ කාර්යය ආරම්භ කළහ. මේ ආකාරයට නිර්මාණය කළ ජනරජ ලාංඡනයේ වර්ණ යෙදීම සඳහා අවසාන වශයෙන් මාපලගම විපුලසාර හිමියන් විසින් කරනු ලැබූවක් බව ද පැවසේ. කෙසේ වෙතත් මෙම අවසන් ලාංඡනය නිර්මාණය කළේ කවුරුන් විසින් ද යන්න මතබේදයට තුඩු දී ඇත. රාජ්‍ය ලේඛනාගාරයේ ඇති නියම රාජ්‍ය ලාංඡනයේ පිටපතේ පිටුපස චිත‍්‍ර ශිල්පී එස්.එම්. සෙනවිරත්නයන්ගේ නම සඳහන්ව ඇත. එබැවින් එය ඔහුගේ නිර්මාණයක් බව සමහරුන් පවසති. තවත් මතයකට අනුව එහි නිර්මාතෘවරයා පූජ්‍ය මාපලගම විපුලසාර හිමියන් බවද කියැවේ. කෙසේ වෙතත් එය අදද විසඳී නොමැති ගැටලුවකි.

රාජ්‍ය ලාංඡනයේ ඇති සලකුණු වලින් විවිධ අරුත් ලබා දේ. ඒ අනුව ඉර සහ හඳ මඟින් – සමෘද්ධිමත් සහ ස්වයංපෝෂිත රටක් සහ ඉර හඳ පවතිනතාක් ධර්මයේ ආරක්‍ෂාව සංකේතවත් වෙයි. ඕලු හෝ නෙළුම් දණ්ඩක් දරා සිටින හංසයා – හංසයාට දියෙන් කිරි වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාව ඇත. ඒ අනුව ඉන් හොඳ සහ නරක වෙන්ව හඳුනාගැනීමේ හැකියාව පෙන්නුම් කරයි.පුන්කලස – සෞභාග්‍යය සංකේතවත් කරයි.සමන් වැල සහ බෝපත් සතර – සමන් වැල මඟින් නිර්මලත්වය සහ බෝ පත් සතර මඟින් බෞද්ධාගම සංකේතවත් වේ.සිංහයා – සිංහයා මඟින් ජාතිය සංකේතවත් වන අතර සිංහයා, වටා ඇති නෙළුම් පෙති මඟින් නිර්මල බව සංකේතවත් කරයි.එමෙන්ම වී කරල් වලින් සෞභාග්‍යයත්, ඉහළ ධර්ම චක‍්‍රයෙන් හික්මීමත් පෙන්නුම් කරයි. ලාංඡනය සඳහා යොදා ඇති වර්ණ - මෙහි නෙළුම් පෙති සහිත කොටසට නිල් වර්ණය යොදා ඇත. සිංහයා රතු පසුබිමක ඇඳ ඇත. එයින් අපගේ ජාතිය නිරූපණය කරයි.

සිංහයා  : නිර්භීතකම
පුන්කලස  : සමෘද්ධිය
ඉර සහ හඳ  : චිර ජීවනය
ධාන්‍යකරල්  : සශ්‍රීකත්වය
ධර්ම චක්‍රය  : ධාර්මිකභාවය සහ සාධාරණත්වය
නෙළුම් පෙති  : පිවිතුරුබව හා උතුම්බව

රාජ්‍ය  ලාංඡනය නිල කාර්යයන් සඳහා ම පමණක් යොදා ගැනේ. එමෙන් ම එය වෙනස් කිරීම හෝ පෞද්ගලික කාර්යයන් සඳහා ජනරජ ලාංඡනය යොදා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් ම තහනම් කටයුත්තකි.

දැනට මෙම රාජ්‍ය ලාංඡනය ජනාධිපති සම්මානය වශයෙන් බාලදක්ෂයන්ට හා බාලදක්ෂිකාවන් විසින් දිනාගනු ලබන උසස්ම සම්මානය වශයෙන් ලබා දෙනු ලැබේ. විවිධ අංශ යටතේ ශිෂ්‍යයෙක- වශයෙන් ජනාධිපති සම්මාන දිනගත හැකි වුවද නිල අැදුමෙහි පදක්කමක් හා සහතික පතක් ලෙස මෙම සම්මානයට හිමිකම් කිවහැකි ඒකම ක%මය වන්නේ බාලදක්ෂයෙකු හෝ බාලදක්ෂිකාවක ලෙස සමත්කම් දැක්වීමෙන් පමණකි.

බාලදක්ෂ ජනාධිපති සම්මානය

ජනාධිපති සම්මානය බාලදක්ෂයින් මෙන් ම බාලදක්ෂිකාවන්ටද යන දෙපිරිසට ම දිනාගත හැකි සම්මානයක්. ඒ සදහා නිකුත් කරන සැම සහතික පත‍්‍රයක ම ඊට අදාල සහතිකපත් අංකයක් ද සදහන් වෙනවා. මෙතෙක් නිකුත් කර ඇති සම්මාන සංඛ්‍යාව පිළිබද වාර්තා මේ වනවිට සොයාගැනීමට අසීරුයි. ඔබත් ජනාධිපති සම්මානයක් දිනා ඇති බාලදක්ෂයෙක් නම් ඔබගේ සහතිකපත් අංකය හෝ සහතිකයේ ඡායාරූපයක් කමෙන්ට් එක්ක ලෙස ඇතුලත් කරන්න.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=534933153291611&set=o.1432854776952096&type=3&theater

Sunday, April 19, 2015

'Scouting for Boys in Tamil'

Sri lanka Published - 1952

Ilaignar Saraniyam

Tamil Versions of 'Scouting for Boys'

A startling amalgam of Zulu war-cry and imperial and urban myth, of borrowed tips on health and hygiene, and object lessons in woodcraft, Robert Baden-Powell's Scouting for Boys (1908) is the original blueprint and 'self-instructor' of the Boy Scout Movement. An all-time bestseller in the English-speaking world, second only to the Bible, this primer of 'yarns and pictures' constitutes probably the most influential manual for youth ever published. Yet the book is at the same time a roughly composed hodge-podge of jingoist lore and tracker legend, padded with lengthy quotations from adventure fiction and B-P's own autobiography, and seamed through with the multiple anxieties of its time: fears of degeneration, concerns about masculinity and self-restraint, invasion paranoia. Elleke Boehmer's edition of Scouting for Boys is the first to reprint the original text and illustrations, and her fine introduction investigates a book that has been cited as an authority by militarists and pacifists, capitalists and environmentalists alike.
India Published - 1930, Indhiya Vaalibha Saaraniyam

Scouting for Boys book is one of the most translated books of the world. We are proud to say that 5 translations have been made in Tamil Language out of which 3 books survives till date.

The first Ever Attempt in Tamil was done by Thiru. K.R. Ramabadhran of Trivancore Province in 1930. He named the book as "Indhiya Vaalibha Saaraniyam". The speciality of this book is that it has a foreword by the founder Lord Baden Powell himself. Dr. Annie Besant and Sir.C.P. Ramaswamy Iyer have also given their views in this book. Unfortunately the wrapper of the book is not available. 2nd one is 'Scouting for Boys in India' (1st Indian ed.) don by General Headquarters of the Boy Scout Association in India. 1946. pp. 316 pages.The next attempt was made in 1950 to 60 and not even one copy of it is available.

Srilankan Scout Association translated the book in Tamil and is still under circulation with a number of editions. It is named as "Ilaignar Saraniyam". The Image contains the book printed in 1999.

The latest translation is done by Mr. B. Ramachandran, LT (S), the present State Training Commissioner of Tamil Nadu state. The Book is named as "Siruvar Saaraniyam". Two copies of this book has been kept at Gilwell Park Library in London. * B. Ramachandran, LT(S), ed. (Dec 2008). Siruvar Saaraniyam (Tamil) (in Tamil). Chennai: BRJB Publishers. pp. 335 pages.

Sri lanka Published - 1999
India Published - 2008 Siruvar Saaraniyam

India Published - 2008 Siruvar Saaraniyam* special thanks for Scout Antique Library


Monday, April 13, 2015

1st Native Chief Commissioner of Ceylon

'' Lord Baden Powell with the founder of the 1st Kandy Dharmaraja Scout Group and 1st Native Chief Commissioner of Ceylon Scout Association, J. H. de Saram at the Kandy Railway Station on the 19th November, 1934 ''

 

  JOHN HENRY DE SARAM 

by J.H. De Saram, Jr.

Founder of Dharmaraja scouting and the first native Chief Commissioner of Ceylon Scout Movement from 1930 to 1942.

I was the youngest of 4 children & only six years old when he passed away. Hence personal first-hand memories of my father are few and clouded by the mists of time.

Still a vivid picture of the man emerged over the years from conversations with my sister and also from the log-books and albums lovingly compiled by my mother. There was one each for the Jamborees and various study tours abroad and several for his published articles. The albums contained newspaper clippings, photographs and colourful picture-postcards as well as his jamboree diaries from the UK, Godollo in Hungary, Australia and so on. There was yet another book on his visit to the USA on a Rockefeller scholarship. Each was a most exciting geography lesson for this goggle-eyed child. Sadly none of these books are available to me now.

More was learnt about him from comments by both local and foreign visitors to our home in the months that followed his death.  Often when they got up to leave they would patted me on the head and say, “John Henricus, your father was a great man.”
I can truly say he was the gentlest of men, without any trace of weakness in mind or body. No one could recall his ever raising his voice in anger or excitement, always remaining quietly in control of the situation however stressful. There were many who envied his rise to eminence in the world of scouting during those colonial times but he forgave them, telling my mother, “He can’t help himself ''.
I believe Lord Baden-Powell held my father in the highest regard. He attended my parent’s wedding which was held at my mother’s latter-day ancestral home on Havelock Road in 1921 and invited him to his own country estate, ‘Gilwell’, on more than one occasion.

In scouting my father found his true vocation. An idealist & visionary he realized the importance of scout principles in the moulding of a boy’s character. And from this was born the idea of the Scout Colony which turned out to be a model for the entire scout world.

After his appointment to the Education Department he served in various parts of the island and realized the need for introducing scouting in rural areas. This led to scout troops being set up in many villages and estates. But it was only after he became Scout Commissioner that he embarked on one of the boldest educational adventures in the scouting world. He persuaded the government to give the association 20 acres of land off Kalutara to set up a school-cum-farm-cum-vocational training centre that would cater to the needs of youth from all walks of life. In no time, boys from every community were applying to join.

A few miles inland from the Kalutara Junction, a large area of jungle land was acquired and partially cleared. Soon roads were built & long log cabin–like dorms were put up for the pioneering community which began to grow in numbers. Boys from all walks of life were enrolled, the majority from less affluent families. Teachers were recruited and normal educational courses were conducted. In addition, what were perhaps the first vocational education training programs were started here – welding, mechanical engineering, carpentry, handicraft, art and so on.

But uniquely, the whole place was run on scout principles and every student was first and foremost a scout. This experiment was highly successful and produced young men able to face their future with optimism. In 1942 with the war getting ever closer to Ceylon it all came to an end. The Colony was taken over as the police training school. It was merciful my father died before he saw the gradual destruction of all he had carefully nurtured. The colony was moved to Mirigama but it was never the same.


John Henry De Saram (1889-1942)

Founder of the 1st Kandy Dharmaraja Scout Troop in 1913 during the principal-ship of K.F Billimoria. A past pupil,member of the tutorial Staff and the first Scout Master at Dharmaraja College. He was the first Ceylonese Chief Commissioner, Ceylon Scouts movement from 1930. He touched the lives of hundreds of children.
The Memorial statue was unveiled by his son John Henry de Saram on 18th February 2013 at the RISGO. Rajans International Scout Gathering of Centennial 2013 and Centenary Celebrations of Dharmaraja Scouting, Under the Patronage of its Principal S.M Keerthiratne.
It was Conceived and Sponsored by Old Scouts of 1st Kandy Dharmaraja Scouts Group (1981)


I remember the day of his funeral in June, 1942. Our little world had been turned upside down. There were hordes of people swarming all over the house. Telegrams and cables from scouters all over the world were pouring in. Scouts stood vigil all through the night by the casket. The next day scouts from around the island lined the streets for miles from our home to the cemetery. Only one memory remains of the graveside ceremony – that of Sir Andrew Caldecott, colonial Governor of the Island and a personal friend of my father, saluting with a sad expression on his face as the coffin was lowered out of sight. My father treated   all men alike, from Lord Baden-Powell who was his personal friend to Dias the old cook in the Colony cook-house.

John Henry de Saram was born in 1889 as the eldest son of Philip Peter de Saram of Uruwela Walauwwa. He was educated at Dharmaraja College and later took to teaching at the same school. It was here that the 1st Kandy Scout Troop was started in 1913. It is also here that his memory is kept alive when his achievements have been all but forgotten elsewhere. I marvel at the enthusiasm and drive of the Old Rajans Scout Association and am truly grateful for this.

This is not only a memorial but a thanksgiving for the life of a truly gentleman, that touched not only mine, but the lives of hundreds of children now growing old in many parts of the globe, who surely remember how their lives were transformed by the fact of knowing him.

May I thank the Principal, Mr. S. M. Keerthiratne for bestowing on me the honour and privilege of unveiling this magnificent statue today.

Thank You
John Henricus de Saram
18th February 2013

special thanks to http://www.oldrajansscouts.org

Saturday, April 11, 2015

නූතන වන කතාව

සුප්‍රසිද්ධ ඉංගී‍්‍රසි ලේඛක රඩ්යාඩ් කිප්ලිංගේ වන කතා මාලාවේ මෞග්ලී නම් වන දරුවාගේ කතාව ‘ද ජන්ගල් බුක්’ (1894) රචිත කතාන්දරය පසු කලෙන බී. පී. තුමා විසින් වෘක පෝතකයින් සදහා හදුන්වා දෙනු ලැබිණ.
මෝග්ලී වික්‍රම, වනකතාව අාදී විවිධ නම් වලින් මෙම පොත සිංහල භාෂාවෙන් මුදණය වී අැත. කිප්ලිංගේ මෙම වන දරුවා මධ්‍යම ඉන්දියාව පදනම් කරගනිමින් සාහිත්‍ය ලෝකයක දෙවනත් කරනු ලැබු අතර ඒය සැබෑවත් මිත්‍යාවත් අතර නිරන්තර අරගල අැති කරන්නට විය.

රුසියාවේ සැබෑ මෞග්ලී දැරියක ගැන ඉකුත් සතියේ වාර්තා වීමත් සමග පැරණි වන කතාව නැවතත් කරළියට පැමිණෙමින් තිබේ. ඇය නමින් කරීනා චිකිතෝවා ය. වයස අවුරුදු 3ක දැරියකි. කරීනා දින දොළහක් එක දිගට රැය හා දහවල සයිබීරියානු වනාන්තරයේ තනි වී සිටියාය. ඇයගේ තනියට සිහියේ කුඩා බැල්ලක පමණි.කෙසේ වෙතත් දින දොළහකට පසුව සොයාගනු ලැබූ දැරිය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා වහ වහා රෝහල් ගත කෙරුණු අතර ඇයගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉතා යහපත් බව වෛද්‍යවරුන්ගේ නිගමනයයි. සැබෑ වග වළසුන්ගෙන් ගහණ ඝන වනාන්තරයේ අතරමං වී සිටි ඇය ජීවතුන් අතර සිටීම ද පුදුමයකි. ඇය මුදවාගැනීම සදහා සති පහකට හා රුසියාවේ ප්‍රධාන පෙළේ රෝහල් දෙකක නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමෙන් පසු ඉකුත් සතියේ ඇය තමාගේ සෙකා ජනරජ ප්‍රදේශයේ දුෂ්කර ගම්පියසේ පිහිටි නිවසට ගියාය. ඒ තනිවම නොව දින දොළහක් තිස්සේ තමා රැකබලා ගත් නායිදා නම් සුරතල් බලු පැටික්කිය ද සමගිනි.දැඩි ශීතල රාත්‍රි කාලවල දැරියගේ ශාරීරික උෂ්ණත්වය ආරක්ෂා කරමින් ඇයත් සමග සිටියේ නායිදා ය. සතියකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ අධික කුසගින්නේ හා වෙහෙසට පත්ව සිටි නායිදා ද මේවන විට දැඩිසේ දුර්වල ව සිටියි.

‘ද සයිබීරියන් ටයිම්ස්‘පුවත්පත පෙන්වා දෙන පරිදි මෑත ජූලියේ දිනක ටයිගාවට (ටයිගා නම් ශාක විශේෂය බහුල වනයට කියන නමකි) ගිය පියා පසු පස ඔහු නොදැනුවත්ව කරීනාද පස්සෙන් වැටී තිබේ. නිවසේ සිට කිලෝමීටර් ගණනාවක් වනාන්තරය තුළට ගිය පසු ඇය අතරමංවී ඇත. ඇයට ජීවිතය පිළිබඳ බලාපොරොත්තු අත්හරින්නට සිදුවී තිබේ. දුරකතන සබඳතා හො නොපවත්නා දුෂ්කර නිවසේ පියා සමග විසූ දැරිය රැකබලා ගැනීමට තමා කෙරෙහි රඳවා තබා යන ලෙස දැරියගේ ආච්චි ඇයගේ පියාට ඒත්තු ගන්වා ඇතත් දැරිය පියා සමග ගොස් ඇති බව ආච්චි පවසයි. දින කිහිපයකට පසු ඇගේ ත්‍රාසයට පත් මව අයිතාලිනා තම දියණිය නොමැති බව දැනගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත් දැරියගේ අතුරුදහන්වීම පිළිබඳ පවත්නේ එකිනෙකට පරස්පර අදහස්ය.

ඉන්දියාවට පමණක් කුඩාවිය හැකි රුසියාවට අයත් අති විශාල භූමි පෙදෙසකින් යුතු ප්‍රාන්තයක් වන‘සෙකා ජනරජ' පෙදෙස්වල සිට දැවැන්ත සෝදිසියක් දියත්විය. කෙසේ වුවත් දින දොළහකට පසු ඇය හමුවන විට තණ බිස්සකින් ගැවසි වළක ඇය වැටී සිටි අතර ඇයගේ මුහුණ මදුරුවන්ගේ රජදහනක් වී තිබිණි. සැබවින්ම ඇය ජීවිතයත් මරණයත් අතර දිවියේ දුෂ්කරතම අවදියක් පසුකරමින් සිටියාය. ගංගාවල දිය බොමින්,බෙරි ගෙඩි ආහාරයට ගනිමින් ජීවත් වුවද ඒ වන විට ඇය මන්ද පෝෂණයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටියාය. වෛද්‍යවරුන් වහා ඇයට ඇයගේ පැවති ශාරීරික බර නැවත ලබා ගැනීමට සහය වූ අතර පරීක්ෂා කිරීමේදී ඇයට වෙනත් අතුරු ආන්තරාවක් සිදුව නොමැති බව අනාවරණය විය. මේවන විට ඇයගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව තහවුරුවී තිබේ.

ඇයට ප්‍රතිකාර කළ යකුත්ස්ට් නාගරික ළමා රෝහලේ වෛද්‍ය ෆෙදෝරා ගොගලේවා මෙසේ පවසයි.

“ගෙවී ගිය දවස් ටිකේ වෙච්චි දේවල් ඔක්කොම මොනවද කියලා අපි ඇයගෙන් ඇහුවේ නෑ. ඇය ඒ දේවල් අමතක කරන්න උත්සාහ කරමිනුයි ඉන්නේ.කොහොමද නිදාගෙන හිටියේ. මොනවද ඇයට හැඟුණේ කියලා විතරයි අපි ඇයගෙන් ඇහුවේ.."

වෛද්‍යවරිය කියා සිටින පරිදි මෙම සයිබීරියානු සම්භවයක් සහිත දැරියගේ ආච්චි අම්මා දැරිය සමග කැලයට ගොස් ඇයට බෙරි ගෙඩි කෑමට සලස්වන්නට ඇත. වනය පිළිබඳ කිසි විටෙකත් බියක් ඇති කරවීමට මෙම වැඩිහිටන් කල්පනා නොකරයි.එය කුඩා දරුවන් ශික්ෂණය කිරීමේ එක් මාදියකි. ඒ නිසාම දැරියටද වනය පිළිබඳ කිසිදු තැතිගැන්මක් හෝ අවදානමක් ඇති නොවීම පුදුමයට කරුණක් නොවන බව වෛද්‍යවරිය පෙන්වාදෙයි.

“මේක නගරයක් නෙවෙයි. ඉතා දුර බැහැර දුෂ්කර ගම්මානයක්.මෙම පෙදෙස්වල ජීවත්වන ජනයා සොබා දහමට ගොඩක් ළඟයි. ඒකාන්තයෙන්ම ඇය කැලයට යන්නට ඇත්තේ ආච්චි අම්මා සමගයි.ඇයගේ දෙමව්පියනුත් බෙරි කඩන්න කැලයට යන්න ඇති.එහෙම නැත්නම් ඇය කැලයේදී බිය නොවුණේ ඇයි“වෛද්‍යවරිය විමසයි.

වෘත්තීයෙන් තෙරපි විශේෂඥවරියක වන දැරියට ප්‍රතිකාර කළ ලුබෝ කොලෙසෝවා පවසන්නේ මෙවැන්නකි.

“සිදුවූ මෙම අනතුර ගැන ඇය වැඩිය සිහිපත් කරන්නට කැමැත්තක් නෑ. ඇය අම්මට කොච්චර ආදරෙයිද හා පවුල ගැන විස්තර කියන්න ගොඩක් කැමතියි.ඒ වගේම පාට වර්ග,සත්තු මෙන්ම පිංතූර පාට කිරීම ගැන කතා කරන්න ආසයි.ඇය දක්ෂ නිර්මාණාත්මක දැරියක බව ඔබට පෙනෙනවා ඒකාන්තයි“ ලුබෝ කොලෙසෝවා අවධාරණය කරයි.

දැරියගේ මව වන තයිලිනා පවසා ඇත්තේ දැරිය අතුරුදහන්වුණු දිනයේ තමා පිදුරු එකතු කිරීම සඳහා නිවසින් බැහැරට ගොස් සිටි බවයි.

“කරීනා රැකබලා ගත්තේ එයා ආච්චි අම්මා.මගේ සැමියා වෙනත් ගමකට ගමනක් ගිහින් හිටියේ.ඇය කීවේ ඔහු ගියේ කරීනත් එක්කමයි කියලා“මව කියා සිටියි.

සිදුවීම හරි හැටි නොදන්නවා වුවද කරීනා අතුරුදහන්ව සිටියාය.ඇය සොයා වළසුන්ගෙන් ගහණ ඝන වනයේ සන්නද්ධ පිරිස් ක්‍රියාත්මක විය. ඒ අතර දැරිය අසළ දැවටෙමින් ඇය රැකගත් බැල්ලිය වූ නායිදා පිරිස් අතරට පැමිණෙමින් යළි වනය තුළට දුවමින් ඔවුන්ට මග පෙන්වන්නට විය.එහෙත් නායිදා යනු පුහුණු කරන ලද පොලිස් බල්ලෙකු හෝ දඩයම් බල්ලෙකු නොවීය. නිකම්ම නිකම් බැල්ලක විය. කෙසේ වුවත් එක් දිනක වනයේ ගංගාවක් ආශ්‍රිත දැරියගේ පිය සටහන් දකින්නට ලැබුණු අතර ඒ ආසන්නයේම බැල්ලියගේ පා සටහන්ද දක්නට ලැබිණි. සෝදිසි කරන්නන් නිවරදි ඉසව්වට පැමිණ ඇති වග තේරුම් ගත්හ. අවසානයේ ඇය හමුවිය.


Dailymai - ඇසුරිණි. විශේෂ ස්තූතිය ප්‍රියාන්ට